Wie zijn wij?

Het Ensemble Conservatoire is een begeleidingsorkest dat bestaat uit een vaste kern van enthousiaste, professionele musici. Dit begeleidingsorkest  is gespecialiseerd in het begeleiden van koren en solisten.

Hoewel het begeleidingsorkest regelmatig aangevuld wordt met jonge, talentvolle musici is de strijkersgroep steeds uit een vaste kern blijven bestaan, waardoor de homogeniteit van klank en samenspel groeide. De inbreng van de op hoog niveau musicerende blazers completeert dit begeleidingsorkest.

Het Ensemble Conservatoire heeft in Nederland een goede naam verworven voor wat betreft betrouwbaar en hoogstaand orkestspel van barok- en romantische muziek. Het orkest streeft naar een zo authentiek mogelijke klankbenadering wat betreft de uitvoeringspraktijk. Het plezierige contact tussen de musici onderling zorgt voor een extra stimulans om met elkaar een zo goed mogelijk product neer te zetten.

Het repertoire van het Ensemble Conservatoire is veelomvattend. Het begeleidingsorkest is o.m. gewend om alle bekende oratoria, passionen en requiems uit te voeren. Het Ensemble Conservatoire houdt zich eveneens bezig met het uitvoeren van opera’s en operettes. Behalve het begeleiden van koren kan het Ensemble Conservatoire ook/deels een geheel eigen programma zelf verzorgen.

Het Ensemble Conservatoire wordt per concert gecontracteerd. Er zijn vele varianten in de samenstelling mogelijk. Zowel de orkestrale begeleiding van bijvoorbeeld een Mattheüs Passion als ook het contracteren van een strijkkwartet of een solo-instrument behoren tot de mogelijkheden.

Artistiek leider:

Rob Engels is artistiek leider en concertmeester/dirigent van het Ensemble Conservatoire

Rob Engels studeerde viool en blokfluit aan het conservatorium te Zwolle bij Jan Hulst en Adrienne du Clou. Hij behaalde de onderwijsakten voor beide instrumenten en het einddiploma Uitvoerend Musicus voor viool. Vervolgens studeerde hij in Brussel. Hij specialiseerde zich op de barokviool aan het Koninklijk Conservatorium te Den Haag bij Sigiswald Kuyken en Monica Huggett. Tevens bekwaamde hij zich in koor- en orkestdirectie.

Naast zijn artistiek leiderschap van het Ensemble Conservatoire is Rob Engels docent viool en is hij dirigent van een aantal koren. Op de conservatoria van Rotterdam en Arnhem doceerde hij vioolmethodiek.